Valitut julkaisut

Monografia

 • F.Ofosu. Innovaatiot ja kansainvälinen teknologiansiirto:  TVT: n integrointi koulutukseen Afrikassa. Jatko-                                   Käsikirjoitus, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu (ei julkaistu).

Kirja-luvut

 • Ofosu, F (2005) Kohti Afrikan teknologisten innovaatioiden globaalia toimintaohjelmaa: järjestelmälähestymistapa vuonna 2006. Stenberg ja Sutinen (toim.). Yritysten sosiaalisen vastuun näkökulmat kansainvälisessä liiketoiminnassa
 • Ofosu, F (2004) Innovaatio ja kansainvälinen teknologiansiirto: Malli Afrikalle. Niina Nummela (Muokkaa) Kansainvälisen liiketoiminnan huippuosaamisessa. Turun kauppakorkeakoulun julkaisut. Suomi, sarja C, 2004.

Kirjojen toimitus / ei vertaisarvioitu 

 •  Ofosu, F., Hansén, SO (Muokkaa): Energia ja ympäristö Kiinassa.  SIFE: n energia- ja ympäristöseminaarin toimet

Hyväksytyt konferenssijulkaisut 

 • Ofosu, F (2005) Kohti Afrikan teknologisten innovaatioiden globaalia toimintaohjelmaa: järjestelmälähestymistapa vuonna 2006. Stenberg ja Sutinen (toim.). Yritysten sosiaalisen vastuun näkökulmat kansainvälisessä liiketoiminnassa
 • Ofosu, F (2004) Innovaatio ja kansainvälinen teknologiansiirto: Malli Afrikalle. Niina Nummela (Muokkaa)  Haettaessa huippuosaamista kansainvälisestä liiketoiminnasta. Turun kauppakorkeakoulun julkaisut. Suomi, sarja C, 2004.
 • Ofosu, F., Hosltius, K (2009) Projektit nousevassa globaalissa palvelotaloudessa. Malli ICT: n siirtämiseksi Ghanaan. Paperi esitetään IRNOP IX: n konferenssissa Berliinissä
 • Ofosu (2007) Klusterien ja järjestelmien ulkopuolella: Kolmipisteinen helix -lähestymistapa koulutukseen innovaatioiden johtamisessa. Creative Futures -konferenssi, OULU, SUOMI
 • Ofosu, F. ja Ketolainen, M. (2005) Opetussuunnitelmien suunnittelun ja toteuttamisen tekijät kansainvälisissä liiketalouden opinnoissa. Kansainvälisen johtamisen kehittämisyhdistyksen (World Management Development Association) maailmanostokongressin julkaisut. Espanja. Heinäkuu 2005
 • Ofosu, F. Paakkonen, S. Okunye, A. (2003) Verkottuneiden ponnistelujen hyödyntäminen Afrikan teknologiselle innovaatiolle: Turun ammattikorkeakoulun oppitunnit.  Akatemian kansainvälisen liiketoiminnan konferenssin julkaisut, Lontoo. Huhtikuu 2003
 • Ofosu, F., Muhati,  J (2002) Afrikan kansainvälisen yritystutkimuksen tulevaisuudesta: kriittisiä ajatuksia. Turkin kansainvälisen liiketalouden kehitysyhdistyksen (World Management Congress, World Business Congress) julkaisut
 • Ofosu, F., Hansén, SO (2002) Kaksi maailmaa erillään: Kehys, joka selittää liiketoimintaa kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden välillä. Sisään  Oikeudenkäynti  the  Kansainvälisen liiketoiminnan akatemian 29. vuosikonferenssi, Preston, Iso-Britannia, huhtikuu 2002
 • Ofosu, F., Hansén, SO (2002) Suorat ulkomaiset sijoitukset Afrikkaan: Markkinavoimien ulkopuolella. Sisään  Muuka, G. (Muokkaa). Afrikan liiketoiminnan näkymien laajentaminen. Kansainvälisen liiketoiminnan akatemian konferenssijulkaisut, Port Elizabeth, Etelä-Afrikka. Huhtikuu 2002
 • Ofosu, F., Owusu, R. (2001) Kehitysyhteistyön rooli Pohjois-Afrikan liikesuhteissa Tapaustutkimus suomalaisten, tanskalaisten ja ghanalaisten kumppanien liikesuhteista. Paperi esiteltiin Afrikan yritystoiminnan ja kehityksen kansainvälisen akatemian konferenssissa, Washington DC, huhtikuu 2001
 • Ofosu, F., (2000) Eklektinen kehys suorille ulkomaisille sijoituksille virtaa Afrikkaan. McLean, G., Kaynak, E ja Aliaga, O. (Toim.) World Business Congressin, International Management Development Association, julkaisut. San Jose Costa Rica. Joulukuu 2000
 • Ofosu, F. (2000) Tutkimus suhteiden ja verkostojen roolista liiketalouden kansainvälistymisessä suomalaisissa ammattikorkeakouluissa, Turun ammattikorkeakoulun tapaus. McLean, G., Kaynak, E ja Aliaga, O. (Toim.) World Business Congressin, International Management Development Association, julkaisut. San Jose Costa Rica. Joulukuu 2000
 • Ofosu, F., Hansén, SO. (1999) Katsaus kehitysyhteistyön vaikutuksesta pohjois-afrikkalaiseen yritystoimintaan: Kahdeksannen maailman yrityskongressin julkaisuissa. Kansainvälinen johtamisen kehittämisyhdistys. Kaliforniassa. 
 • Ofosu, F., Vinzce, S (1999) Vertaileva tutkimus ulkomaisten suorien sijoitusten determinantteista kehittyville markkinoille Afrikassa ja  Keski- ja Itä-Eurooppa. (Käsitteellinen keskustelu). Paperi esiteltiin Euroopan kansainvälisen liiketoiminnan akatemian 25. vuosikokouksessa Manchesterissa. Joulukuu 1999
 • Ofosu, F., Hansén, SO (1999) Kehitysyhteistyö ja kansainvälinen liiketoiminta: Joitakin käsitteellisiä keskusteluja: ”15. kansainvälisen markkinointi- ja hankintakonferenssin konferenssissa,  Dublin. Syyskuu 1999.
 • Ofosu, F., Holstius, K (1998)  Kansainvälistyminen ja verkostot: Välittäjäyrityksen tapa edistää Ghanan ja Suomen välisiä liikesuhteita. " Halinen-Kailassa ja Nummelassa (toim.) Vuorovaikutukset, suhteet ja verkostot: tulevaisuuden visioita. 14. IMP-konferenssin esitelmät

Muut julkaisut / valmisteluasiakirjat / alushousut

 • Ofosu, F (2016) Tieto- ja viestintätekniikan vapauttaminen innovaatioille ja nuorisoyrittäjyydelle. Online-julkaisu: http://ela-newsportal.com/why-africa-needs-to-unleash-icts-for-innovations-and-youth-entrepreneurship/
 • Ofosu, F (2015) Afrikan innovatiivisen kapasiteetin rakentaminen: Afrikan kehityspankin rooli. Kohdassa 'Arviointiasiat - Neljännesvuosittainen tietojulkaisu kehityksen arvioinnista
 • Ofosu, F. (2015) Kohti osallistavaa kasvua Afrikassa - onko etäisyyttä ja verkko-opiskelua mahdollista?  Capacity Focus -lehdessä - Afrikan kehitysinstituutti
 • Ofosu, F. (2015) Innovaatio ja kestävä kehitys: yhteyksien vahvistaminen ICT-ekosysteemissä.  Online-julkaisu. Saatavilla: http://ela-newsportal.com/african-development-bank/
 • Ofosu, F (2014) Kapasiteetin kehittämisen maiseman muuttaminen ICT: n avulla. Online-julkaisu. Saatavilla: http://ela-newsportal.com/changing-landscape-capacity-development-through-ict/
 • Ofosu, F (2012) Verkko-opiskelu valmiuksien kehittämiseen Afrikassa. Capacity Focus -lehdessä - Afrikan kehitysinstituutti.

 

fi
en_GB fr_FR fi